SRC BELGESİ,ŞARTLARI VE İSTENEN EVRAKLAR
03.09.2004 tarih ve 25572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nin Geçici 2 nci maddesine göre doğrudan veya Geçici 3 üncü maddesine göre eğitimden muaf olarak sınavla Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyenler (2008/KUGM - 17/MYB) yönetmeliğinde de belirtildiği gibi sınava ve eğitime katılmadan mesleki yetelrilik src belgesi almaya hakkı olanlar için Eğitimsiz ve sınavsız SRC belgesi almak için gerekli şartlar aşağıda yazdığım gibidir...
1. 2003 yılı önce sürücü belgesine sahip olmak
2. En az "c" "e" ve "d" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
3. "b" sınıfı sürücü belgesine sahip olanların ise 2003 yılı öncesine dayalı en 3 yıllık sgk (ssk,bağ-kur) prim ödemsi olması şartı aranmaktadır
4. Yukarıdaki şartlara sahip olanlar SRC belgelerinden en fazla 2 tanesinde yararlana bilirler

SINAVSIZ SRC İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;
1.3 ADET RESİM
2.NÜFUS C. FOTOKOPİSİ VE EHLİYET FOT.(AYNI SAYFADA OLACAK)

EĞİTİMLİ SRC İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;
1.3 ADET RESİM
2.NÜFUS C. FOTOKOPİSİ VE EHLİYET FOT.(AYNI SAYFADA OLACAK)
3.DİPLOMA FOTOKOPİSİ


ODY TÜRÜ BELGELER/BELGESİ İÇİN İSTENEN GEREKLİ EVRAKLAR
ODY1 (ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI)
1 - Başvuru sahibinin Ody1 yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilkçe
2 - Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda müdür / idareci, şef,uzman, operasyon yöneticisi, operatör vb. ünvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihi itibari ile en az 3 yıl olacaktır.
3 - Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
4 - Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,
5 - Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokobisi(TC Kimlik Numarası)
6 - 2 adet fotoğraf

ODY2 (YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI)
1 - Başvuru sahibinin Ody2 mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilkçe
2 - Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda müdür / idareci, şef,uzman, operasyon yöneticisi, operatör vb. ünvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihi itibari ile en az 3 yıl olacaktır.
3 - Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
4 - Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,
5 - Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokobisi(TC Kimlik Numarası)
6 - 2 adet fotoğraf

ODY3 (YURTİÇİ EŞYA TAŞIMACILIĞI)
1 - Başvuru sahibinin Ody3 mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilkçe
2 - Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı yurtiçi eşya taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda müdür / idareci, şef,uzman, operasyon yöneticisi, operatör vb. ünvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihi itibari ile en az 3 yıl olacaktır.
3 - Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
4 - Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,
5 - Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokobisi(TC Kimlik Numarası)
6 - 2 adet fotoğraf
ÜDY TÜRÜ BELGELER/BELGESİ İÇİN İSTENEN GEREKLİ EVRAKLAR
ÜDY1 (ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI)
1 - Başvuru sahibinin ÜDY1 mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe
2 - Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda yönetim kurulu başkanı/ yönetim kurulu üyesi, genelmüdür,genelkoordinatör, genel sekreter vb konumda görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihi itibari ile en az 5 yıl olacaktır.
3 - Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğu şirkete ait, başvuru sahibinin ünvanını ve / veya temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren 25 Şubat 2006 tarihi itibariyle enaz 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
4 - Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
5 - Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokobisi(TC Kimlik Numarası)
6 - 2 adet fotoğraf

ÜDY2 (YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI)
1 - Başvuru sahibinin ÜDY2 mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilkçe
2 - Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı yurtiçi eşya taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda yönetim kurulu başkanı/ yönetim kurulu üyesi, genelmüdür,genelkoordinatör, genel sekreter vb konumda görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihi itibari ile en az 5 yıl olacaktır.
3 - Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğu şirkete ait, başvuru sahibinin ünvanını ve / veya temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren 25 Şubat 2006 tarihi itibariyle enaz 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
4 - Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
5 - Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokobisi(TC Kimlik Numarası)
6 - 2 adet fotoğraf

ÜDY3 (ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI)
1 - Başvuru sahibinin ÜDY3 mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilkçe
2 - Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası eşya taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda yönetim kurulu başkanı/ yönetim kurulu üyesi, genelmüdür,genelkoordinatör, genel sekreter vb konumda görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihi itibari ile en az 5 yıl olacaktır.
3 - Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğu şirkete ait, başvuru sahibinin ünvanını ve / veya temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren 25 Şubat 2006 tarihi itibariyle enaz 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
4 - Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
5 - Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokobisi(TC Kimlik Numarası)
6 - 2 adet fotoğraf

ÜDY4 (YURTİÇİ EŞYA TAŞIMACILIĞI)
1 - Başvuru sahibinin ÜDY3 mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilkçe
2 - Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı yurtiçi eşya taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda yönetim kurulu başkanı/ yönetim kurulu üyesi, genelmüdür,genelkoordinatör, genel sekreter vb konumda görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihi itibari ile en az 5 yıl olacaktır.
3 - Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
4 - Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğu şirkete ait, başvuru sahibinin ünvanını ve / veya temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren 25 Şubat 2006 tarihi itibariyle enaz 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
5 - Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokobisi(TC Kimlik Numarası)
6 - 2 adet fotoğraf